Thông tin văn bản
Văn bản số 829/VP-KGVX ngày 20/02/2019 (CKS) sao gửi văn bản: Thông tư số 25/2019/TT-BLĐTBXH
Số ký hiệu: 829/VP-KGVX Ngày ban hành: 20/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi văn bản: Thông tư số 25/2019/TT-BLĐTBXH
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 829.rar