Thông tin văn bản
Văn bản số 3392/VP-NC ngày 28/05/2021 Sao gửi Quyết định số 289/QĐ-TTCP ngày 26/5/2021 của Thanh tra Chính phủ
Số ký hiệu: 3392/VP-NC Ngày ban hành: 28/05/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 289/QĐ-TTCP ngày 26/5/2021 của Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210607075357.zip