Thông tin văn bản
Văn bản số 1264/VP-VHXH ngày 11/03/2019 (CKS) sao gửi văn bản: Nghị định số 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm
Số ký hiệu: 1264/VP-VHXH Ngày ban hành: 11/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi văn bản: Nghị định số 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1264.rar