Thông tin văn bản
Báo cáo số 45/BC-UBND ngày 20/02/2020 Báo cáo tự đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Số ký hiệu: 45/BC-UBND Ngày ban hành: 20/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tự đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 45.bc..signed.pdf