Thông tin văn bản
Công văn số 2148/VP-KTTC ngày 19/04/2019 Sao gửi Quyết định số 450/QĐ-EVNNPT
Số ký hiệu: 2148/VP-KTTC Ngày ban hành: 19/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 450/QĐ-EVNNPT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2148VP-KTTC.zip