Thông tin văn bản
Văn bản số 2119/VP-NC ngày 31/03/2022 sao gửi Quy định số 16-QĐ/BCĐTW ngày 08/3/2022 của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Số ký hiệu: 2119/VP-NC Ngày ban hành: 31/03/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quy định số 16-QĐ/BCĐTW ngày 08/3/2022 của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220504142713.zip