Thông tin văn bản
Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 13/09/2019 Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
Số ký hiệu: 326/BC-UBND Ngày ban hành: 13/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 326.bc.signed.pdf