Thông tin văn bản
Văn bản số 4185/VP-KTTC ngày 17/07/2019 sửa đổi thông tư 40/2018/TT-BTC quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ
Số ký hiệu: 4185/VP-KTTC Ngày ban hành: 17/07/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sửa đổi thông tư 40/2018/TT-BTC quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4185VP-KTTC.rar