Thông tin văn bản
Văn bản số 2258/VP-KGVX ngày 20/03/2023 sao gửi Quyết định số 207/QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch thực hiện "Bản ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Chính phủ nước CH xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaysia
Số ký hiệu: 2258/VP-KGVX Ngày ban hành: 20/03/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 207/QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch thực hiện "Bản ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Chính phủ nước CH xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaysia
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230321144556.zip