Thông tin văn bản
Văn bản số 1385/QÐ-UBND ngày 03/06/2016

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Tây Ninh

Số ký hiệu: 1385/QÐ-UBND Ngày ban hành: 03/06/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1385QDUBND2016.docx