Thông tin văn bản
Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 30/09/2019 Kiện toàn Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021
Số ký hiệu: 2101/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Kiện toàn Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2101.qd.signed.pdf