Thông tin văn bản
Văn bản số 2951/VP-NC ngày 19/07/2016

Về việc :Sao gửi QD số 1379 TTg về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Số ký hiệu: 2951/VP-NC Ngày ban hành: 19/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Sao gửi QD số 1379 TTg về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2951VPNC2016.rar