Thông tin văn bản
Văn bản số 3752/VP-KGVX ngày 04/05/2023 sao gửi Quyết định số 486/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc gia giảm nghèo
Số ký hiệu: 3752/VP-KGVX Ngày ban hành: 04/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 486/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc gia giảm nghèo
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230515102831.zip