Thông tin văn bản
Văn bản số 689/VP-KTTC ngày 14/02/2019 (cks) Sao gửi Thông tư số 03/2019/TT-BTC, ngày 15/01/2019 của Bộ Tài chính về việc Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến
Số ký hiệu: 689/VP-KTTC Ngày ban hành: 14/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (cks) Sao gửi Thông tư số 03/2019/TT-BTC, ngày 15/01/2019 của Bộ Tài chính về việc Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 689.rar