Thông tin văn bản
Văn bản số 7944/VP-NCPC ngày 18/12/2019 sao gửi Thông tư
Số ký hiệu: 7944/VP-NCPC Ngày ban hành: 18/12/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191223130914.zip