Thông tin văn bản
Nghị quyết số 23/2010/NQ-NĐND ngày 29/10/2010

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009

Số ký hiệu: 23/2010/NQ-NĐND Ngày ban hành: 29/10/2010
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_23_2010.doc