Thông tin văn bản
Văn bản số 5772/VP-KT ngày 28/08/2021 sao gửi Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu: 5772/VP-KT Ngày ban hành: 28/08/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210905171042.zip