Thông tin văn bản
Văn bản số 4000/VP-KSTTHC ngày 14/05/2023 sao gửi văn bản (Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 28/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ)
Số ký hiệu: 4000/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 14/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản (Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 28/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230515080235.zip