Thông tin văn bản
Văn bản số 793/VP-KTTC ngày 18/02/2019 Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Số ký hiệu: 793/VP-KTTC Ngày ban hành: 18/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký: Đoàn Minh Long
Đính kèm: 793_VP-KTTC.rar