Thông tin văn bản
Văn bản số 4701/VP-KTTC ngày 06/07/2020 Sao gửi Thông tư số 14/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 4701/VP-KTTC Ngày ban hành: 06/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 14/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200706214747.zip