Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1326/KH-UBND ngày 26/06/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
Số ký hiệu: 1326/KH-UBND Ngày ban hành: 26/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH Tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1326.ub.signed.pdf