Thông tin văn bản
Nghị quyết số 24/2010/NQ-NĐND ngày 29/10/2010

Về mức thu và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu đối với phí qua đò ngang trên địa bàn tỉnh.

Số ký hiệu: 24/2010/NQ-NĐND Ngày ban hành: 29/10/2010
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về mức thu và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu đối với phí qua đò ngang trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_24_2010.doc