Thông tin văn bản
Văn bản số 2485/UBND-KTTC  ngày 10/10/2018 hỗ trợ sản xuất khi thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1
Số ký hiệu: 2485/UBND-KTTC  Ngày ban hành: 10/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: hỗ trợ sản xuất khi thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 2485.ub.PDF