Thông tin văn bản
Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống văn hóa tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2925/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống văn hóa tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2925.qd.signed.pdf