Thông tin văn bản
Văn bản số 4366/VP-KGVX ngày 14/08/2018 sao gửi văn bản Thông tư số 05/2018/TT-BLĐTBXH
Số ký hiệu: 4366/VP-KGVX Ngày ban hành: 14/08/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản Thông tư số 05/2018/TT-BLĐTBXH
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4366.rar