Thông tin văn bản
Báo cáo số 367/BC-UBND ngày 16/10/2019 Tình hình thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ Tướng Chính phủ về kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước
Số ký hiệu: 367/BC-UBND Ngày ban hành: 16/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tình hình thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ Tướng Chính phủ về kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 367.bc.signed.pdf