Thông tin văn bản
Văn bản số 8667/VP-KT ngày 17/12/2021 Sao gửi QĐ 2825
Số ký hiệu: 8667/VP-KT Ngày ban hành: 17/12/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi QĐ 2825
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211229140344.zip