Thông tin văn bản
Văn bản số 3052/VP-VX ngày 22/07/2016

Sao gửi Quyết định số 1381/QĐ-TTg

Số ký hiệu: 3052/VP-VX Ngày ban hành: 22/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Sao gửi Quyết định số 1381/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3052VPVX2016.rar