Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2101/KH-UBND ngày 24/09/2019 Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
Số ký hiệu: 2101/KH-UBND Ngày ban hành: 24/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2101.ub.signed.pdf