Thông tin văn bản
Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 30/05/2017
Sửa đổi  Điểm c Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 16/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/05/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:
Sửa đổi  Điểm c Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 05 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 162017QDUBND2017.pdf