Thông tin văn bản
Văn bản số 4253/VP-KT ngày 13/06/2022 Về việc: sao gửi Thông tư số 09/2022/TT-BTC và Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 4253/VP-KT Ngày ban hành: 13/06/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc: sao gửi Thông tư số 09/2022/TT-BTC và Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220617153303.rar