Thông tin văn bản
Văn bản số 9492/VP-KT ngày 23/10/2023 Sao gửi ý kiến của Bộ Nội vụ góp ý về Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu: 9492/VP-KT Ngày ban hành: 23/10/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi ý kiến của Bộ Nội vụ góp ý về Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231026075753.zip