Thông tin văn bản
Báo cáo số 233/BC-UBND ngày 04/07/2019 báo cáo thực hiện chính sách tỉnh giản biên chế và số lượng CB, CC, VC nghỉ hưu, thôi việc theo quy định của PL trong năm 2018
Số ký hiệu: 233/BC-UBND Ngày ban hành: 04/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: báo cáo thực hiện chính sách tỉnh giản biên chế và số lượng CB, CC, VC nghỉ hưu, thôi việc theo quy định của PL trong năm 2018
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 233.bc.signed.pdf