Thông tin văn bản
Văn bản số 8003/VP-KGVX ngày 22/11/2021 sao gửi Nghị quyết số 145/NQ-CP về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng chống dịch COVID 19
Số ký hiệu: 8003/VP-KGVX Ngày ban hành: 22/11/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị quyết số 145/NQ-CP về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng chống dịch COVID 19
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211124093534.zip