Thông tin văn bản
Văn bản số 7824/VP-KSTTHC ngày 31/08/2023 sao gửi Văn bản số 293/BCY-CTSBMTT của Ban Cơ yếu Chính phủ
Số ký hiệu: 7824/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 31/08/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Văn bản số 293/BCY-CTSBMTT của Ban Cơ yếu Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230918103323.zip