Thông tin văn bản
Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 17/06/2022 Quy định việc rà soát, công bố, công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 19/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/06/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy định việc rà soát, công bố, công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2022 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 19 qppl.signed.pdf