Thông tin văn bản
Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 19/09/2019 Quyết định Ban hành Chương trình phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Số ký hiệu: 2025/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Ban hành Chương trình phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2025.qd.signed.pdf