Thông tin văn bản
Công văn số 2561/UBND-VHXH ngày 18/11/2019 Phê duyệt danh sách nhà ở đợt 4 năm 2019
Số ký hiệu: 2561/UBND-VHXH Ngày ban hành: 18/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Phê duyệt danh sách nhà ở đợt 4 năm 2019
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2561.ub.signed.pdf