Thông tin văn bản
Văn bản số 653/VP-KTTC ngày 21/02/2017

Về việc :Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 120/2015/TT-BTC

Số ký hiệu: 653/VP-KTTC Ngày ban hành: 21/02/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 120/2015/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 653VPKTTC2017.rar