Thông tin văn bản
Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 09/03/2016

Ban hành Danh mục dự án du lịch mời gọi đầu tư tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020

Số ký hiệu: 548/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/03/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Danh mục dự án du lịch mời gọi đầu tư tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2016 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 548QDUBND2016.docx