Thông tin văn bản
Văn bản số 2400/VP-TTHCC ngày 10/04/2020 sao gửi văn bản
Số ký hiệu: 2400/VP-TTHCC Ngày ban hành: 10/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200416092132.zip