Thông tin văn bản
Quyết định số 38/2011/QÐ-UBND ngày 24/10/2011

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 38/2011/QÐ-UBND Ngày ban hành: 24/10/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 13 năm 2011 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: QD_38.doc