Thông tin văn bản
Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 20/08/2012

Về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2012-2013.

Số ký hiệu: 11/CT-UBND Ngày ban hành: 20/08/2012
Cơ quan ban hành: Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2012-2013.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 11CTUBND.docx