Thông tin văn bản
Văn bản số 6/VP-KTTC ngày 04/01/2019 triển khai thực hiện Quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN
Số ký hiệu: 6/VP-KTTC Ngày ban hành: 04/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: triển khai thực hiện Quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6.rar