Thông tin văn bản
Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 18/07/2017

Quyết định Về việc Bãi bỏ Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành bảng xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 22/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/07/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định Về việc Bãi bỏ Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành bảng xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 222017QDUBND2017.pdf