Thông tin văn bản
Văn bản số 8374/VP-KSTTHC ngày 19/09/2023 sao gửi Quyết định số 62/QĐ-TCTCCTTHC của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính
Số ký hiệu: 8374/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 19/09/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 62/QĐ-TCTCCTTHC của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230925102555.zip