Thông tin văn bản
Văn bản số 596/VP-KTTC ngày 30/01/2018

(CKS) Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 129/2017/TT-BTC

Số ký hiệu: 596/VP-KTTC Ngày ban hành: 30/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

(CKS) Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 129/2017/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 596VPKTTC2018.rar