Thông tin văn bản
Văn bản số 3778/VP-KGVX ngày 27/05/2022 Sao gửi Thông tư số 26/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025
Số ký hiệu: 3778/VP-KGVX Ngày ban hành: 27/05/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 26/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220531141339.zip