Thông tin văn bản
Văn bản số 4154/VP-NCPC ngày 15/06/2020 Sao gửi Nghị định số 63/2020/NĐ-CP ngày 08/6/2020 của Chính phủ
Số ký hiệu: 4154/VP-NCPC Ngày ban hành: 15/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 63/2020/NĐ-CP ngày 08/6/2020 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200617081057.rar