Thông tin văn bản
Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 thôi cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh
Số ký hiệu: 2581/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: thôi cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 2581.qd.PDF